Hotiad Dergi

16/03/2010

Hotiad Sayı 1

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100317193354-80140a6a1922485eb96ebd3c2fbfde1d docname=hotiad-sayi-1 username=hotiad loadinginfotext=HOTIAD%20Sayi%201 width=630 height=425 unit=px]

Hotiad Sayı 2

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100317193604-7e9cfb5a9fa14a93b4bf9bf9a65919c1 docname=hotiad-sayi-2 username=hotiad loadinginfotext=HOTIAD%20Sayi%202 width=630 height=425 unit=px]

Hotiad Sayı 5

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100317193822-2d16aeecb3144ca9b46fe5b85ae40273 docname=hotiad-sayi-5 username=hotiad loadinginfotext=HOTIAD%20Sayi%205 width=630 height=446 unit=px]

Hotiad Sayı 6

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=100317194026-5b55105f9f934e73a41b891a9af5ef1b docname=hotiad-sayi-6 username=hotiad loadinginfotext=HOTIAD%20Sayi%206 width=630 height=446 unit=px]

Başkan

16/03/2010

Hollanda Türk İşadamları Derneği (kısa adıyla HOTİAD), Hollanda’da yaşayan üst düzey işadamlarının, 2004 yılında kurmuş oldukları bir çatı kurumudur.

Türkiye ile Hollanda iş dünyası arasında ‘ticari bir köprü’ misyonunu başarıyla taşıyan HOTİAD, Türk işadamlarının Hollanda’ya ve Avrupa’ya açılan kapısıdır. Avrupa’ya yatırımı düşünen Türk işadamlarının her aşamada yanında yeralan HOTİAD’ın Hollanda’daki bakanlıklar, ticari birlikler gibi kurumlarla üst düzey ilişkileri her geçen gün daha iyiye gitmektedir.

Hollanda’da birleştirici, bir araya getirici ve uzlaştırıcı anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren HOTİAD, Hollanda’da yaşayan 450 bin Türk insanının hem Hollanda’ya hem de Türkiye’ye karşı aynasıdır da.

HOTİAD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde çeşitli organizasyonlar (Yatırım Cenneti Türkiye – Maastricht Ekonomi Zirvesi) yaparak, Türkiye’nin ekonomik ve turistik tanıtımını başarıyla yerine getirmektedir.

Hotiad, “Türk işadamlarının Hollanda’ya ve Avrupa’ya açılan kapısıdır.”

Üyelerinin Türk, Hollanda ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunarak, işadamlarını yalnız bırakmayan HOTİAD’ın faaliyetleri ise lobi çalışmaları, yatırım ve istihdam olmakla beraber, ticari ve sosyal, kültürel gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Ayrıca  HOTİAD, kendi bünyesinde kurduğu eğitim fonu ile  başarılı bir çok öğrenciye burs vererek eğitime de verdiği önemi ortaya koymaktadır.

DEİK’in Avrupa Bölge Komitesi Başkanı olmam, HOTİAD’ın ve üyelerimizin gücünü daha da artırmıştır. DEİK’i Avrupa’da başarıyla temsil ediyoruz. Ana hedefimiz; Türk işadamlarını tek çatı altında toplayarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde faaliyetlerimize ivme kazandırmaktır. HOTİAD olarak Türk işadamlarımızı dünya çapında daha iyi yerlerde görmeyi arzuluyor ve bu yönde vargücümüzle çalışıyoruz.

HOTİAD, kurulduğu günden bu yana Türk işadamlarının dışa açılan ‘ortak sesi’ oldu. Özellikle ‘tanıtım ve organizasyon’ atağına geçtiğimiz 2009 yılında HOTİAD olarak, Türk toplumu için pek çok faaliyet gerçekleştirdik.

DEİK olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli bakanlarına teslim ettiğimiz ve Türk toplumunun sorunlarına çare arayan raporlarla gündemdeki yerimizi aldık.

DEİK olarak sayın bakanlarımıza teslim ettiğimiz raporlarla, Hollanda’daki Türk toplumunun ve işadamlarının isteklerini anavatan Türkiye’ye iletmiş olduk. Raporlarda, Avrupa’daki Türk girişimcilerin yapacağı ‘lobi’ faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için, Türk girişimcilerin ‘tek çatı’ altında toplanmasını sağlayacak bir dizi toplantı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İşadamları Konseyi (DTİK)’in de bu konuda belirleyici bir rol üstlenmesinin gerektiğini vurguladık. DEİK’in Avrupa’da seminerler vererek, aile şirketlerine ivme kazandıracak bir ortamı yaratması gerekliliğinin altını çizdiğimiz raporlarda, Avrupa’daki Türk girişimci derneklerinin, TOBB, DEIK veya ilgili kurumlar tarafından ‘eğitim süreci’nden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik.

Ayrıca raporlarda Avrupa’da yaşayan Türkler’in ortak sorunu olan, yabancı plakalı araçların Türkiye’de 6 aydan fazla kalamamaları sorununa da değinerek, sözkonusu olan ‘6 ay’ sınırının ‘2 yada 3 yıl’ gibi bir süreye çekilmesinin Avrupa’da yaşayan Türkler’i sıkıntıdan kurtaracağını özellikle vurguladık.

Gerek DEİK gerekse HOTİAD olarak Türk işadamlarımızı dünya çapında daha iyi yerlerde görmeyi arzuluyor ve bu yönde vargücümüzle çalışıyoruz.

TURGUT TORUNOĞULLARI
HOLLANDA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ (HOTİAD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Amaçlar

16/03/2010

 1. Türkiye ile Hollanda ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ve takip etmek,
 2. Bilgile anlayışının gelişmesini teşvik ve takip etmek,
 3. Üyelerinin bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda onları aydınlatmak ve onlara rehberlik yapmak,
 4. Üyelerinin girişimlerini desteklemek, Türk- Hollanda ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunmak,
 5. Kendi üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye- Hollanda Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek,
 6. Bir yan çaba sarfetmek,
 7. Üyeler
 8. Dernek, ilke olarak hiçbir siyasi parti ile organik bağ kurmaz. Dernek, Sivil Toplum Örgütü olup gönüllü çalışanlardan oluşur.

Misyon

16/03/2010

Konumu itibariyle HOTİAD, Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği üçgeninde birleştirici, uzlaştırıcı, ortak paydalarda bütünleştirici görevini, misyon olarak benimsemektedir.

 1. Hem Avrupa eksenli hem de Türk eksenli olaylara yakın olması özelliğiyle, Avrupa ülkeleri arasında ideal bir konum hazırlamak,
 2. Politik, ekonomik ve sosyal konularda her iki tarafı anlayan, algılayan, yanılgı ve yanlış anlaşılmaları düzeltici, uzlaşmacı ve yapıcı bir bakış açısına sahip olmak,
 3. Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği Ülkeleri üçgenindeki konumunun bir gereği olarak, Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonu ve genişleme sürecinde, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği noktasında çaba sarfetmek,

Vizyon

16/03/2010

İnsan hak ve özgürlüklerine saygıyı savunan, ufku geniş, politize olmamış, kollektif çalışmayı benimsemiş üstdüzey bir kurumdur. Hollanda ve Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir konumda bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Türk işadamları imajının iyi bir noktaya gelmesine katkıda bulunmaktadır.

 1. Ortak paydalarda buluşup, güçbirliği ve girişimcilik ruhunu destekleyen, eğitim ve sosyal alanlarda yönlendirici istihdam sağlamak,
 2. Yeni ve zemine uygun iş sahalarına genç girişimcileri teşvik etmek, mesleki eğitimi özendirmek, nitelikli ve ehil işadamları yetiştirmek ve sektörel sorunlara çözüm aramak,
 3. Türk işadamlarının, Hollanda Hükümeti ile ilişki ve diyaloğlarının saglam temeller üzerine bina edilmesini sağlamak, HOTİAD’ın ana hedefleridir.