Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu
  • Başkan: Hikmet Gürcüoğlu
  • Başkan Vekili: Faruk Halıcı
  • Başkan Yardımcıları: Veysel Hut, İlhan Döne, Ahmet Kaya
  • Genel Sekreter: Arzu Şenel
  • Sayman: Abdullah Altay
  • Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdurrahman Çalışkan, Güven Kurum
Denetleme Kurulu / Disiplin Kurulu ve görevleri
  • Başkan: Behzat Eren
  • Denetleme Kurulu Üyeleri: Dursun Kılıç, Zülküf Yılmaz