HOTİAD Hakkında

HOTIAD 2004 yılında Hollanda’da büyük ve orta büyüklükte Türk şirketleri için bir ağ kuruluşu olarak başlamıştır. HOTIAD bu rolden yola çıkarak birincil olarak Hollanda’da Türk şirketlerinin sözcüsüdür. İş sahipleri derneği gibiyiz; herkesin kendi şirketi var, birlikte bir yapıyı oluşturmaktayız.

 “Herkesin kendi şirketi, birlikte bir bütün”

 Girişimci Derneği

2004 yılından sonra büyüyerek şu unsurlara yoğunlaşan Hollanda – Türk girişimci derneği halini aldık:

 • Birlikte çalışmayı güdülemek
 • Bilgi paylaşımı
 • Birbirini desteklemek

Rol Modeli

Çok çalışarak ve kendi başlarına inanarak başarı elde edebileceğini Türk kökenli genç ve öğrencilere göstermek isteriz.

İştişare Ortağı

Hollanda ve Türkiye’de şirket ve devlet daireleri için Hollanda ve Türkiye arasında ticaret hakkında bilgi, danışma ve fikir açısından uzman istişare ortağıyız.

Çekirdek Değerler

HOTIAD misyon ve vizyonunu bu çekirdek değerleri aracılığı ile gerçekleştirmek ister:

 • Kalite Ağ kuruluşu
 • Geleceğe yönelik
 • Topluma duyarlı

Kalite

HOTIAD profesyonel bir kuruluş olarak kendini geliştirmektedir. Katılan şirketlerin kalite bakımından gelişimleri ön plandadır. O yüzden HOTIAD’a üye olmak için iyi bir itibar sahibi olmak şart koşulmaktadır. Ve de HOTIAD içinde en azından üç olumlu referansın olması da şart koşulmaktadır.

Geleceğe Yönelik

HOTIAD gençler ve öğrenciler için rol modeli olmak istemektedir. Eriştiğimiz konumumuzla kıvanç duymaktayız ve çok çalışarak başarı elde edebileceğini göstermek isteriz. Gençler ve öğrencilere yönelik mesajımız:

 • Kimliğinle ve yaptığınla kıvanç duy
 • Kendine inan
 • Kendine güven
 • Rüyalarını gerçekleştir
 • Başarı elde edilebilir

HOTIAD Yılın öğrencisi ödülü ile HOTIAD azimli ve ümit vaad eden öğrencileri güdüler.

 Topluma Duyarlı

HOTIAD topluma duyarlılık açısından faal olarak toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm sunulmasına katkıda bulunur. Üyelerin bireysel sorunlarından küresel sorunlara kadar. HOTIAD Topluma duyarlılığını her yıl HOTIAD Yılın kültür topluluğu ödülünü ve HOTIAD Yılın Futbol taraftarları ödülünü vererek göstermektedir.

 HOTİAD Ödülleri

2013 yılında ilk defa şu ödüller verilmiştir:

 • HOTIAD Yılın Öğrencisi Ödülü
 • HOTIAD Yılın Kültür Topluluğu Ödülünü
 • HOTIAD Yılın Başarılı Sporcu Ödülü

Her bir HOTIAD ödülü bir maddi motivasyon aracı ödüle bağlıdır HOTIAD ödülleriyle birlikteliği ve azmi güdülemek istemektedir.

Siz bir HOTIAD Ödülünü hak eden insanları ya da kuruluşları tanıyor musunuz? Seçiminizi gerekçelendirerek HOTIAD yönetimine bildiriniz. HOTIAD kendi çekirdek değerlerine göre değerlendirme yapar:

 • Kalite
 • Geleceğe Yönelik
 • Topluma Duyarlı

Tüzük

Tüzükte tam üyelik ve onur üyesi olmanın tüm şartları zikredilmiştir.  Dil, din, köken, mezhep ya da siyası görüş ayrımcılığı yapılmaz. Hiçbir siyasi parti, grup ya da kişiye inanca ısrar edilmez. Üyelik her an durdurulabilir, fakat üyelik aidatı iade edilmez. HOTIAD’ın üye şartlarıyla tüzüğü.

Yayınlar

HOTIAD düzenli olarak Türk girişimcilerin Hollanda’da ticareti hakkında veya Türkiye’de yatırım yapan Hollanda şirketlerine ilişkin basın açıklamaları veya diğer haberler yayınlar. Burada başarılı veya gelecek vaad eden girişimcilere verilen ödüllerde HOTIAD’ın alakası hakkında da yayınlar bulabilirsiniz.

Ekonomik haberler

HOTIAD sürekli Hollanda ve Türkiye’deki ekonomik, mali, sosyal ve toplumsal gelişmeleri takip eder. Hollanda ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler için önemli olabilecek haberleri burada bulabilirsiniz.

Üyeler

HOTIAD’ın üyelerinin her biri şirket sahibidir, fakat birlikte bir bütündürler. HOTIAD şirket üyeler için şirket hedeflerine erişmede bir araçtır. Farklı branşların bireysel üyeleri (gıdadan finans sektörüne ve turizmden, ticari hizmet sektörüne kadar) güçlerini birleştirdiklerinde sıklıkla yeni ortak yatırımlar ya da ortak stratejilere yol açmaktadır.

HOTIAD üyelerinin tüm temel verilerini bu sayfada bulabilirsiniz. Bazı üyeler Türkçe veya Hollandaca şirket profilleri yoluyla bilgi vermişlerdir, bu şekilde onları daha iyi tanıyabilirsiniz.

Üye faaliyetleri

HOTIAD’da katılan şirketlerin kalite bakımından gelişimleri ön plandadır. HOTIAD üyelerinin kişisel ve ticari gelişimlerini güdülemek için, HOTIAD 2013 Haziran ayından itibaren önde gelen ve ilham kaynağı konuşmacılarla seminerler düzenleyecektir.

Yönetim Kurulu

HOTIAD üyelerinin çoğu dernek içinde faaldirler.