Üyelik Şartları

HOTIAD’ın gücünü üyeleri belirler.  HOTIAD üye olabilmek için şartlar koşmaktadır.

En önemli şartlar şunlardır:

  • Diğer HOTIAD üyelerinden en azından üç olumlu referans
  • En azından beş yıl girişimci ya da bir şirkette üst düzey idareci olmak
  • En azından beş milyon ciroya sahip olmak  (ya da hizmet sektöründe yarım milyon avro)
  • Temiz bir itibara sahip olmak
  • Demokratik ve tolerant olmak
  • Hollanda ve Türk toplumları yararına düşünmek
  • Çevreye saygı duymak
  • 18 yaşından büyük olmak
Daha geniş bilgi için HOTİAD Sekreterliğinden bilgi alabilirsiniz. Tel. 010-245 00 90.