Amaçlar

  1. Türkiye ile Hollanda ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ve takip etmek,
  2. Bilgile anlayışının gelişmesini teşvik ve takip etmek,
  3. Üyelerinin bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda onları aydınlatmak ve onlara rehberlik yapmak,
  4. Üyelerinin girişimlerini desteklemek, Türk- Hollanda ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunmak,
  5. Kendi üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye- Hollanda Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek,
  6. Bir yan çaba sarfetmek,
  7. Üyeler
  8. Dernek, ilke olarak hiçbir siyasi parti ile organik bağ kurmaz. Dernek, Sivil Toplum Örgütü olup gönüllü çalışanlardan oluşur.