Amaçlar

16/03/2010

 1. Türkiye ile Hollanda ve Türkiye ile diğer Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik ve takip etmek,
 2. Bilgile anlayışının gelişmesini teşvik ve takip etmek,
 3. Üyelerinin bulundukları ülkelerdeki ekonomik olanaklar ve fırsatlar konusunda onları aydınlatmak ve onlara rehberlik yapmak,
 4. Üyelerinin girişimlerini desteklemek, Türk- Hollanda ve Avrupa makamlarına karşı çıkarlarını savunmak,
 5. Kendi üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye- Hollanda Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek,
 6. Bir yan çaba sarfetmek,
 7. Üyeler
 8. Dernek, ilke olarak hiçbir siyasi parti ile organik bağ kurmaz. Dernek, Sivil Toplum Örgütü olup gönüllü çalışanlardan oluşur.

Misyon

16/03/2010

Konumu itibariyle HOTİAD, Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği üçgeninde birleştirici, uzlaştırıcı, ortak paydalarda bütünleştirici görevini, misyon olarak benimsemektedir.

 1. Hem Avrupa eksenli hem de Türk eksenli olaylara yakın olması özelliğiyle, Avrupa ülkeleri arasında ideal bir konum hazırlamak,
 2. Politik, ekonomik ve sosyal konularda her iki tarafı anlayan, algılayan, yanılgı ve yanlış anlaşılmaları düzeltici, uzlaşmacı ve yapıcı bir bakış açısına sahip olmak,
 3. Türkiye-Hollanda-Avrupa Birliği Ülkeleri üçgenindeki konumunun bir gereği olarak, Türkiye’nin dünya ekonomisine entegrasyonu ve genişleme sürecinde, Avrupa Birliği’ne tam üyeliği noktasında çaba sarfetmek,

Vizyon

16/03/2010

İnsan hak ve özgürlüklerine saygıyı savunan, ufku geniş, politize olmamış, kollektif çalışmayı benimsemiş üstdüzey bir kurumdur. Hollanda ve Avrupa’daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir konumda bulunmaktadır.

Bu bağlamda, Türk işadamları imajının iyi bir noktaya gelmesine katkıda bulunmaktadır.

 1. Ortak paydalarda buluşup, güçbirliği ve girişimcilik ruhunu destekleyen, eğitim ve sosyal alanlarda yönlendirici istihdam sağlamak,
 2. Yeni ve zemine uygun iş sahalarına genç girişimcileri teşvik etmek, mesleki eğitimi özendirmek, nitelikli ve ehil işadamları yetiştirmek ve sektörel sorunlara çözüm aramak,
 3. Türk işadamlarının, Hollanda Hükümeti ile ilişki ve diyaloğlarının saglam temeller üzerine bina edilmesini sağlamak, HOTİAD’ın ana hedefleridir.

Güçlü sesimiz HOTİAD

16/03/2010


 

Genelde Avrupa Birliği Ülkelerinde özelde ise Hollanda’da yapılanmasını tamamlamış, aktif bir gelişme sağlayan, pazar paylarını sürekli artıran yenilikçi, ileri görüşlü ve yeni iş sahalarına el atan Türk işadamları, sosyal ve ekonomik güçlerini HOTİAD çatısı altında birleştirerek güçlü bir birliktelik oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktadırlar.

Güçlü, kollektif çalışmayı bilen, etik değerlere saygılı, toplumsal bütünlüğe önem veren bir sivil toplum kuruluşu olan HOTİAD, üyelerinden ve üye adaylarından, iş ve işlevlerini, kendisine ve misyonuna uygun, kendisinden beklentileri ve ileriye dönük stratejik hedeflerini büyük bir azim ve kararlılıkla takip ve tanzim edeceğine ilişkin güven veren özellik ve nitelikte olmalarını dilemekte ve beklemektedir. HOTİAD, kurum olarak Avrupa ve diğer ülkelerdeki Türk işadamlarına etkinlik, işlerlik ve saygınlık kazandırmayı kendine ilke edinen kişilerin oluşturduğu bir kurumdur.

İş Dünyası İle Eğitim Dünyası El Ele

14/03/2010

 Hollanda Tűrk İşadamları Derneği (HOTIAD), Hollanda’da vatandaşlarımızın gerek sosyal ve kűlturel gerekse ekonomik ve eğitim anlamında gelişmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hotiad Başkan Yardımcısı Faruk Halıcı’nın organize ettiği “İş Dünyası İle Eğitim Dünyası El Ele” toplantısına, Hollanda’da akademik çalışmalarını sűrdűren Akademisyenlerimizi, Öğrenci Dernekleri Platformu (LOTS), Diğer Öğrenci Dernekleri, Üniversiteli öğrenciler, işadamları ve Basın temsilcilerini bir araya getirerek Atlas Hotel konferans salonunda gerçekleştirdi.

Türkiye’nin. Lahey Bűyűkelçisi Uğur Doğan, Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ Deventer Baskonsolosu Nihat Erşen ve Milletvekilleri Fatma koşer Kaya (D66), Keklik Yücel (PvdA) Lots başkanı Ahmet Talan , Almanya T.D Platformu Başkanı Saadettin Tüzun konuşmacı olarak katıldı.Toplantıyı ayrıca Büyükelçilik yetkilileri Hotiad yönetimi ve üyeleri içlerinde Akademisyen ve üniversite öğrencilerininde bulunduğu çok sayıda davetli takip etti.

Davetlilere hoşgeldin diyen Hotiad Genel Başkanı Turgut Torunoğulları daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü “Hollanda’da birleştirici, bir araya getirici ve uzlaştırıcı anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Hotiad sadece ekonomik ve iş dünyası ile sınırlı kalmayıp Hollanda’da vatandaşlarımıza gerek sosyal kültürel ve ekonomik gerekse eğitim anlamında gelişmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte.

Hollanda güçlü ekonomisini öncelikle uygulamaya koydugu eğitim politikalarına borçludur. Türk insanı olarak bizlerinde eğitimde Hollanda geleneğinden alacağımız dersler olmalıdır. Hotiad olarak eğitimin ve öğrencilerimizin her zaman yanında olacağımızın müjdesini buradan vurgulamak istiyorum”. Bu toplantıdan son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkonsolos Esen Altuğ “Eğitim çok önemli varmak istediğimiz yere eğitimsiz varamayız. Genç neslimizi eğitimle beslemeleyiz. Öğrenciler akademisyenlerimizin bugün burada buluşmasından mutluluk duyuyorum”.

D66 Türk kökenli milletvekili Fatma Koşer Kaya, “Büyük ve orta ölçekli işletmelerin içinde yer almalıyız. Bu güçlenmemiz açısından büyük önem taşımakta. Benim sizlerden ricam gittiğiniz bu tür toplantılara yanınızda bir de Hollandalı iş adamı götürün”. Ülkesel Türk talebe kuruluşları organizesi (LOST) başkanı Ahmet Talan, “Geçtiğimiz yıl biraraya gelerek bugünün temelini attık. Bugün burada büyüklerimizin huzurunda onlarında desteği ile birlikte çalışmanın başlanğıcını yapıyoruz”.

Büyükelçi Uğur Doğan “Değerli konuklar bilindiği üzere halen Avrupa’da yaşayan Türk nüfusu 5 milyona yaklaşmıştır. Bu rakamda Avrupa nüfusunun ve iş gücünün binde birine denk gelmektedir. Buradaki Türkler çok önemlidir. internet çağında özellikle bu network ağlarından yararlanarak akademisyenler ve iş adamları nasıl bir araya geldiyseler, internette oluşacak network ilede birbirimizle bağlantılı olabileceğimizi sanıyorum. Bizim bütün güvence ve inancımız, her iki toplumun en güzel değerlerini alarak öncelikle yaşadıkları Hollanda toplumuna saygılı birinci sınıf bireyler olmaları noktasıyla, geldikleri ülkenin kültürü ve lisanıyla birlikte mecz etmiş çok değerli bireyler olarak ortaya çıkmalarını istiyoruz. bir gün bir Hollandalı bakan bana bir örnek verdi. İsmini soylemeyeceğim birisini kastederek, anne ve babasi okuma yazma bilmeyen birisinin bugün geldigi yer çok önemlidir. Ben burada 6 aylık geçirdiğim süre içinde gördümki sorunlarımız olmakla birlikte buradaki Türk topluumunun önü açıktır, istikbali açıktır. hem Hollanda’ya hemde Türkiye’ye önemli derecede katkı verecek tarzda emin adımlarla istikbale doğruyürümektedirler.” dedi.

Yalçın Çakır, Spijkenisse