Hollanda Türk Göç Tarihindeki Birinci Nesil İz Bırakanları Seçiyoruz

04/12/2023

Hollanda Türk Toplumunun Hollanda’ya göç ve yerleşim sürecinde, birinci nesilden bazı isimler öncü olma görevi yapmışlardır. Bu isimler, sendikal ve siyasal haklar, örgütlenme, hukuk, sosyal rehberlik, egitim, basın, kültür, spor ve girişimcilik gibi değişik toplumsal alanlarda, bir toplum emektarlığı ve öncülüğü yapmışlardır. Büyük bir özveri ve adanmışlık ruhu ile çalışarak, toplumsal kazanımlar sağlamışlardır. Böylece bu insiyatifler yeni ülke Hollanda ile bütünleşmede önemli mesafeler alınmasına, sürecin hızlı ve sağlıklı gelişmesine katkı sunmuşlardır.

HOTIAD olarak, göçün 60. yılında bu öncü emektarları hatırlamak ve bir program ile onları onore etmek istiyoruz. Hayatta iseler kendileri, vefat etmiş iseler yakınları ile birlikte olarak, onlara değer bir program düzenleyerek, Hollanda Türk Toplumu adına kendilerine bir şükran plaketi sunacağız.  Dönemin yüksek büroktatları, siyasetcileri gibi ilgili tüm paydaşların davetli olacağı, anıların canlı paylaşılacağı zengin ve yüksek formatlı bir proğram tasarlamaktayız.

Geniş toplumsal tabanlı bir seçici kurul tarafından yapılacak olan seçimlerin son hali, bir noterlikçe derlenecek ve kesinlik kazanacaktır. Adaylar arasından ilk 10’a girenler İZ BIRAKANLAR olarak taltif edilecektir. HOTIAD’ın himayesinde gerçekleşecek bu çalışma için Hollanda’daki tüm Türk Sivil Toplum kuruluşları ve fertlerinden, yukarıdaki tasfire uyan, yaptıkları çalışmalar ile iz bırakan, birinci nesile ait, adaylığa uygun isimlerin, başvuru formu ile, info@hotiad.nl adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapmak için aşağıdaki başvuru formu tıklayabilirsiniz.