Tanıtım

Genelde Avrupa Birliği Ülkelerinde özelde ise Hollanda’da yapılanmasını tamamlamış, aktif bir gelişme sağlayan, pazar paylarını sürekli artıran yenilikçi, ileri görüşlü ve yeni iş sahalarına el atan Türk işadamları, sosyal ve ekonomik güçlerini HOTİAD çatısı altında birleştirerek güçlü bir birliktelik oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktadırlar.

Güçlü, kollektif çalışmayı bilen, etik değerlere saygılı, toplumsal bütünlüğe önem veren bir sivil toplum kuruluşu olan HOTİAD, üyelerinden ve üye adaylarından, iş ve işlevlerini, kendisine ve misyonuna uygun, kendisinden beklentileri ve ileriye dönük stratejik hedeflerini büyük bir azim ve kararlılıkla takip ve tanzim edeceğine ilişkin güven veren özellik ve nitelikte olmalarını dilemekte ve beklemektedir. HOTİAD, kurum olarak Avrupa ve diğer ülkelerdeki Türk işadamlarına etkinlik, işlerlik ve saygınlık kazandırmayı kendine ilke edinen kişilerin oluşturduğu bir kurumdur.