HOTIAD Başkanı Turgut Torunoğulları’nın Maastricht Zirvesi Konuşma Metni

23/06/2010

Sayın Bakanlarım,

Sayın Büyükelçim,

Sayın DEİK başkanım,

Sayın Milletvekillerim,

Sayın Akademisyenler,

Değerli Basın mensupları,

Değerli HOTİAD Ailesi,

Ve Sayın misafirlerimiz,

Bu yıl 4’üncüsünü düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen ‘Maastricht Ekonomi Zirvesi’nde sizlerle birarada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Kimimiz politikacı oldu, hem Türk hem de Hollandalılar’ın yaşamlarına yön verir hale geldi. Kimimiz işçilikten patronluk koltuğuna oturdu, Türkler’in yanı sıra pek çok Hollanda vatandaşını da istihdam eder hale geldik. Kimimiz ise sanatçı, akademisyen olarak kitlelere yön verir konuma ulaştık. Sonuçta kadınıyla erkeğiyle Türk insanı, Hollanda’da kendi sesini duyurup barış içinde başarıya ulaşmasını bildi.

Ulaştığımız bu başarı tablosuyla ‘Maastricht Ekonomi Zirvesi’nin 4’üncüsünü düzenliyoruz. 4 yıldır bu güzel binayı ve ortamı bizlerden esirgemeyen ve bu güzel şehrimizin güzelliğini dünyanın dört bir yanından gelen girişimci arkadaşlarımıza tanıtma imkanı verdiği için Sayın Vali’mize,

bu önemli toplantıya katılarak katkıda bulunduğunuzdan ve bizleri onurlandırdığınızdan dolayı şahsım ve HOTİAD ve DEİK ailesi adına teşekkür ediyorum.

Konuşmama Türk insanının gurbet ellerde elde ettiği başarılarla başlamak istedim. Ancak bu başarılarla tabii ki yetinmememiz, bizleri daha da ileriye götürecektir görüşündeyiz. Girişimciler açısından ‘yatırım’ anlamında pek çok avantajlar sağlayan bir ‘fırsatlar ülkesi’ olan Hollanda’da yaşıyoruz. Avrupa’nın ekonomik anlamda kalbinde yeralan Hollanda, Avrupa Birliği’nin en büyük altıncı ekonomisi konumunda bulunuyor. Ekonomisi açık ve ihracata dayalı olan Hollanda’da üretimin yarıdan fazlası yabancı ülkelere ihraç ediliyor.

Hollanda’nın güvenilir  ekonomisi ve yüksek yaşam kalitesi, yabancıyatırımcıları cezbeden önemli avantajlar arasında yer alıyor. 

Sayın Misafirlerimiz,

Hollanda yatırımcılar açından son derece cazip bir ülkedir. Hollanda’da iş kurmak için devlet birçok imkan sunuyor. Bu imkanları Türk girişimciler olarak en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiği inancındayız. Hollanda’da iyi bir piyasa araştırması ile her alanda iş yapma imkanı bulunuyor.

‘Markalaşma’konusunun önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Markalaşma için Hollanda’da şirket kurmak gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Çünkü Hollanda’nın dünyada pekçok ülkeyle‘çifte vergilendirme anlaşması’ bulunuyor.

Bu doğrultuda faaliyetlerine hızla devam eden Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD), Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Hollandalı şirketlere ve Hollanda’ya yatırımı düşünen Türk şirketlerine yol göstererek önemli bir hizmet veriyor. HOTİAD olarak, Türkiye ve Hollanda’nın ‘karşılıklı ticaret’ anlayışını daha iyi bir noktada buluşturmak adına çaba sarf ediyor ve gereken  çalışmaları yapıyoruz.

HOTİAD olarak Türk girişimcilerimizin devamlı olarak yanında olduğumuzu samimiyetle belirtmek isterim. Türk asıllı girişimcilerimizin sahip olduğu girişimci ruh, kendilerine sunulacak destekle doğru bir yöne kavuşacak ve meyvelerini vermeye başlayacaktır. Bunu şimdiden mutlulukla izliyoruz.

Türk girişimcilerimize çevrelerindeki Hollandalı girişimcilerle işbirliği yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Çünkü iş ve ticaret büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Türk kadın girişimcilerimizin Hollandalıların iş hayatında gösterdiği profesyonelliği öğrenip onlarla kaynaşarak kendi iş hayatlarında da bunu uygulamalarını tavsiye ediyoruz.

HOTİAD   olarak Türk girişimcilerimizi daha iyi yerlerde görmeyi arzuluyor ve bu yönde vargücümüzle çalışıyoruz. Hollanda’da yatırımı düşünen Türk girişimcilerimize HOTİAD olarak her türlü altyapıyı sağlıyoruz.

Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güzel bir benzetmesi var. Sayın Rifat Bey, Avrupa’daki girişimcilerimiz için, “Kayaların arasındaki çatlaklarda biten cesaret  çiçekleri gibisiniz” demişti.

‘Başkanım sizden de aldıgımız  feyzle artık kayaların arasında tek başına birer çiçek olarak kalmak istemiyoruz. Hep beraber çiçekler bahçesi, laleler bahçesi olmak için elimizden geleni yapacağımızı Ve bu bahçeleri hep beraber oluşturacağız.’

Tabii ki bu bahçeleri oluştururken her iki ülke girişimcileri adına bazı taleplerimiz olacaktır.

Hollanda, Avrupa’da yaşayan girişimciler açısından sorunların minimum düzeyde  yaşandığı bir ülkedir. Türk şirketleri çoğunlukla aile şirketleridir. Ancak hepimiz biliyoruz ki, aile sorunları nedeniyle ‘aile şirketlerinin’ devamlılıkları çok uzun olmayabiliyor.

HOTİAD olarak diyoruz ki, aile şirketlerinin daha profesyonel, daha kalıcı ve daha istikrarlı şirketler haline getirilebilir mi? Bu konuda seminerler verilerek bilgilendirici toplantılar yapılabilir mi? Ve en önemlisi  aile şirketlerinin

Uluslar arası şirketlere dönüşmü konusunda DEİK’den yardım alınabilir mi? Aile şirketlerinin daha kalıcı ve istikrarlı bir profile sahip olmaları konusunda yetkili kurumlarda yardım alına bilinir mi tabi ki bizler birer Hollanda şirketiyiz bu talebimiz her iki ülkemizdendir.

Hollanda’daki Türk kadın girişimcilere baktığımızda ise şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Kadının girişimciler Hollanda’da Türk girişimciler arasında yüzde 20,7’lik bir oran ile azınlığı oluşturuyor. Tabii bu oranın çok daha yukarılara çekilmesi arzusundayız. Çünkü Türk kadınının  özünde girişimciliğe açık bir ruhun olduğunu çok iyi biliyoruz. Hollanda’da genç ve orta yaştaki Türk kadın girişimcilerin sayısı fazla değil. Ancak umutla görüyoruz ki, kadın girişimciler, devamlı bir gelişim trendi içerisinde yer alıyorlar.

Türk kadın girişimcilerin Hollanda’da daha fazla etkin olabilmek ve istikrarlı gelişmeleri için tecrübeli şirketlerle beraber çalışmaları gerektiği düşüncesindeyiz. HOTİAD olarak kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla toplantılar düzenlemeye  başladık. Kadın girişimcilerimizin ekonomi dünyasında daha fazla ağırlık kazanması için konuya daha fazla ağırlık verme hedefindeyiz.

HOTİAD olarak, akademisyenler, siyasetçiler, öğrenciler ve girişimcilerle toplantılar yaparak biraraya geliyoruz. Bugünkü dünya şartlarında eğitimin iş dünyasındaki rolünü ve ‘dünya markası’ olmanın iyi bir eğitimden geçtiğini anlatıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarla, özellikle gençlerimizin ufkunu açarak onlara eğitimin önemini anlatmaya çalışıyoruz

HOTİAD olarak Türk girişimcilerimizin önce ufkunu sonra da önlerini açmak hedefindeyiz.Bilmenizi isteriz ki Avrupa’da artık hemen hemen her dalda profesyonel Türkler var, siz de Türklerle işbirliği yapabilirsiniz. Ancak şunu da açık yüreklilikle söylüyorum; Türk işadamları ve işkadınları olarak yanımıza Avrupalı ortaklar almalıyız. Hollanda markalaşma ve tanıtım konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Yanınıza Hollandalı ortak alırsanız dünya pazarlarına daha çabuk açılırsınız. Hollanda’da yaşayan Türk girişimciler olarak, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşayan Türklerden daha şanslıyız.

Kısacası bir Türk girişimci olarak ‘fırsatlar ülkesi’ Hollanda’nın fırsatlarından üzerine basa basa yararlanmanızı dikkatinize sunuyorum.

Hollanda’da iş kurmak için devlet birçok imkan sunuyor. Bu imkanları Türk girişimciler olarak en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Karşılaşacağınız zorluklarda bilmelisiniz ki HOTİAD hemen yanıbaşınızdadır. 

Son olarak, Sayın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün Beye sivil toplum derneklerimizin ‘ortak çağrısı’nı iletmeyi görev biliyorum.

Sayın Bakanım, Avrupa’ya gelen ve artık yaşlı sınıfında yeralan birinci kuşak büyüklerimiz otomobille Türkiye'ye gidiyor. Ve ‘Gümrük Mevzuatı’ gereği otomobillerin 6 ay sürede ülke dışına çıkarma zorunlulukları bulunuyor. Oysa ki Türkiye’de 6 aydan daha uzun zaman kalıyorlar veya kalmak istiyorlar. Ancak 6 ay kuralından dolayı Türkiye’de 6 aydan uzun süre kalamıyorlar. Ya da acil bir durumda arabalarını gümrükte bırakmak zorunda kalıyorlar.

Sayın Bakanım, acaba otomobillerin Türkiye’de kalma süresini 6 aydan 2 ya da 3 yıla çıkarabilir miyiz?

Böyle bir düzenleme yaşlı emeklilerimize büyük bir kolaylık ve ekonomik anlamda da katkı sağlayacaktır görüşündeyiz. Buna ihtiyacımız var. Sözkonusu sürenin uzatılması, Avrupa’daki Türk vatandaşlarının ortak talebidir.

Sonuç olarak Türkler olarak Avrupa’da siyasi ve ekonomik anlamda bir güç haline geldik.

Bildiğiniz gibi Maastricht, Avrupa’nın önemli bir şehridir. ‘Maastricht Kriterleri’ artık belli bir üne sahiptir. Böylesine önemli bir şehirde ‘Maastricht Zirvesi’ni düzenlemekten ve sizlerle birarada olmaktan ötürü HOTİAD olarak çok gururluyuz.

Konuşmama Avrupa Birliği’ne ilişkin birkaç şey söyleyerek nokta koymak istiyorum. Avrupalı Türkler olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği’nde görmek istediğimizi bir defa daha tekrarlamayı uygun görüyorum. Avrupa’da çalışan, üreten, istihdam sağlayan Türk girişimciler olarak görüşümüz şudur: TÜRKİYE’NİN YERİ AVRUPA BİRLİĞİ’DİR.

Türkiye’siz bir Avrupa Birliği, bize göre tamamlanmamış ve eksik bir ‘Birlik’ sayılır.

Tekrar Hepinize çok Teşekkür ediyor ve

SAYGILARIMI SUNUYORUM.DTİK AVRUPA KOMİTESİ BAŞKANI

HOLLANDA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİ(HOTİAD)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TURGUT TORUNOĞULLARI

“Göçmenler Avrupa’yı zenginleştiriyor”

22/06/2010

Hollanda Senatosu Başkanı Rene van der Linden, paneldeki konuşmasında, yabancıların bulundukları ülkelere önemli katkılar sağladıklarını belirterek, “Yabancılar Avrupa için bir kazançtır. Göçmen nüfus Hollanda’yı ve Avrupa’yı zenginleştiriyor” diye konuştu. Hollanda Türk İşadamları Derneği Başkanı (HOTİAD) Turgut Torunoğulları, eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Ekonomik kalkınmada eğitim son derece önemlidir. Eğitim almış ve her açıdan bilgi donanımına sahip olduğumuzda başarı şansımız daha yüksektir” dedi. Prof. Dr. Doğu Ergil, eğitimle az gelişmişlikten gelişmişliğe doğru bir çaba sarfedildiğini belirterek, gelişme ile kalkınma arasında doğru orantı olduğunu kaydetti.

Ergil, “Bilim üretemezsen teknoloji de üretemezsiniz. Bilime yatırım yapmayan ülkeler teknoloji de üretemezler. Bu bağlamda bilime yatırım yapmak bir anlamda da o ülkenin daha fazla kalkınmasına ve teknoloji üretmesine olanak sağlar” şeklinde konuştu. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Recep Keskin, eğitimin en önemli sorunlarımızdan biri olduğunu belirterek, “Göçmen gençler arasında işsizlik yükseliyor. Eğitim düzeyinin düşük oluşu yüksek işsizliği getirmektedir. Eğitime daha fazla önem vermeliyiz. Eğitim ekonominin bel kemiğidir. Günümüz artık bir bilgi toplumudur. Eğitim insan kaynaklarının kalitesini yükseltir” dedi.

Kaynak: hurriyet.de

Avrupalı işadamları Hollanda’da buluştu

21/06/2010

 

“Kaliteli hizmet veren firma başarılı olur”

HOLLANDA’DA restoran mutfakları kuran ve döner ve tüm yan ürünlerini temin eden JilPAQ firması sahibi Faruk Halıcı, hizmet kalitesine önem veren firmaların basarı basamaklarını tırmandığını dile getirdi. Halıcı, “Biz ilkelerimizin basına kaliteli hizmet ve servisi aldık. Hijyene de önem verince başarıyı yakaladık” dedi. HOTIAD Başkan yardımcısı Halıcı, Hollanda’daki girişimcilerin zirve ile aynı alanda is yapan firmaları tanıma olanağı bulduğunu da söyledi.

“Engellemeye rağmen basarımız sürüyor”

ZIRVEYE katılan Komfortours firması sahibi Osman Çelik, geçtiğimiz yıl kendilerine büyük zorluk çıkarıldığını ifade etti ve “Engelleme çalışmalarına rağmen izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen Hollandalı ve Türklerin sayısında artış oldu. Türkiye’den seyahat acentelerine destek gelirse bu yıl ülkemize çok fazla yolcu göndeririz” dedi.

Ortel sigorta ve finans sektörüne de el atıyor

ORTEL Yönetim Kurulu Başkanı Celal Oruç, firmalarının Hollanda’da haberleşmenin önde gelen markaları arasına girmeyi başardığını kaydetti. Hollanda’da ilk yüz işadamı arasına girmeyi başaran Oruç, sigorta ve finans alanında da hizmet vermeye başlayacaklarını dile getirdi. HOTIAD 2. Başkanlığı görevini yürüten Oruç, derneğin Hollanda’da saygınlık kazanmış bir kuruluş olduğunun da altını çizdi ve “Hollanda dışındaki ülkelerde de çalışmalar yürütüyoruz” seklinde konutsu.

“Hollanda’da üretip Avrupa’ya satıyoruz”

PBH Firması sahibi Şahin Güneş, Matista markası altında ürettikleri yatakları Avrupa ülkelerine pazarladıklarını dile getirdi. Elektrikli uyku sistemleri üretimi de yaptıklarını kaydeden firmanın satış müdürü Savaş Akçay ise ürünlerinin tasarımlarının da tamamen kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

 

Diğer Haberler:

HOTİAD Avrupalılara entegrasyonu gösterdi

DEİK Toplantısı Maastricht’te yapıldı

Seçimlere etkin katılım istiyoruz

21/06/2010

HOLLANDA Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) tarafından Maastricht kentinde düzenlenen Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde, Avrupa’daki vatandaşlarımızın en önemli beklentileri arasında yer alan seçimlere etkin katılımın sağlanması gündeme taşındı. Zirvenin ikinci gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Avrupa Bölge toplantısı gerçekleştirildi. HOTİAD ve DEİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları, toplantı sonrası yaptığı konuşmada her iki kurumun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Lobi çalışmalarının önemine değinen Torunoğulları, “Avrupa’daki Türk girişimcilere lobi faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri için bir dizi toplantılar gerçekleştirilmelidir. Aile şirketlerine daha ivme kazandıracak ortam yaratılmalıdır” dedi.

Bizden yararlansınlar
Avrupa’daki Türk girişimcilerin profesyonelleşme sürecine de destek beklediklerini ifade eden Torunoğulları, vatandaşların seçimlere ilişkin beklentileri konusunda şunları söyledi: “Türkiye’nin Avrupa’daki Türklere seçimlere etkin katılımları sağlanarak anavatanla olan mevcut bağları daha da güçlendirilmeli” diye konuştu. Torunoğulları, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde Avrupa’da yaşayan 5 milyonu aşkın vatandaşından daha etkin bir şekilde yararlanması gerektiğine de vurgu yaptı. Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, HOTİAD’ın lokomotif görevi üstlendiğini belirterek, diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin daha da geliştirilmesinin güçbirliğine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Sıkı işbirliği şart
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ortak hareketin önemine vurgu yaptığı konuşmasında Lenin’in “Organize olmuş azınlıklar, organize olmamış yığınları idare edebilirler” sözüne işaret ederek şunları söyledi: “Daha sıkı işbirliği gerekli. Sesimizin gür çıkması ve etkili olabilmek için birbirimizi hata ve kusur aramadan sevmeliyiz. Türk diasporasının etkinliği ve gücü o zaman ortaya çıkar.”

Bakış açısı değişti
Türkiye’nin yurtdışındaki vatandaşına bakış açısının değiştiğini anlatan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, “Geçmişte sizlere sadece gurbetçi gözüyle bakıldı. Döviz bırakan insanlar gözüyle görüldünüz. Ancak bu artık değişti. Türkiye yurtdışında yaşayan vatandaşlarını da artık önemsiyor” dedi. Bakan Ergün şunları kaydetti: “Son 7,5 yılda Türkiye kalıplarını kırmış, ezberlerini bozmuştur. Türkiye son yıllarda küresel soruların çözümünde de aktif rol olmaya başlamıştır. Türkiye’nin diyalog kapıları herkese açıktır. Türkiye’nin yönü bellidir, hedefi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. İhracatımız kendiliğinden artmadı. Dünya ile ilişkilerimizi geliştirdiğimiz için ihracatımız 132 milyar dolara ulaştı. Türkiye önümüzdeki dönemin en hızlı büyüyen ülkelerinden olacaktır.”

Ünal ÖZTÜRK – Ergun KULA – Mustafa KOYUNCU (HÜRRİYET Kaynak: hurriyet.de)