Voedselbank için Kurban Kampanyası

27/07/2021

Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) üyeleri arasında düzenlediği kurban kampanyası ile kurban etlerinden salam yaptırarak Voedselbank’lara(Gıdabankası) bağışlıyor.

Kurban etlerinden üretilen salamlar Voedselbank’lar aracılığı ile müslüm / gayri müslüm farkıgözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylece İslam’ın bir ibadeti olan kurban kesmenin, Hollanda toplumunca tanınmasına katkı sunacaktır.