İş Dünyası Bilgilendirme

08/06/2020

Korona virüsünün etkisi nedeniyle girişimciler ve işçiler de önümüzdeki dönemde mali destek alacaklar.  Hükümet girişimciler ve ekonomi için önceden genişletilmiş acil durum paketini daha da genişletti. MKB’ler için sabit gider maliyetlerini ödeyebilmeleri için vergisiz ödenek (TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) maksimum 50.000 € ‘ya kadar (daha önce 20.000 € olarak belirtilmişti) yükseltildi. Tedbirler 1 Ekim 2020’ye kadar devam edecektir.

Yenilikçi şirketlerin likidite pozisyonunun iyileştirilmesine katkıda bulunan kredi (COL – “Overbruggingslening”) 150 milyondan 200 milyon € ‘ya yükseltildi.

Yeni şema: MKB’ler için sabit masraflar karşılığı (TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

Yiyecek içecek, rekreasyon, etkinlikler, fuar alanları, sahneler ve tiyatrolardaki MKB girişimcilerine, (NOW – tegemoetkoming loonkosten) desteğine ilaveten sabit maliyetlerini ödemek için bakanlıktan vergisiz bir ödenek talep edebilir.

Şirketin büyüklüğüne, sabit maliyetlerin seviyesine ve ciro kaybının derecesine (minimum% 30) bağlı olarak, şirketler önümüzdeki 4 ay boyunca (daha önce 3 ay olarak belirtilmişti) sabit maliyetleri için maksimum 50.000 € ‘ya kadar (daha önce 20.000 € olarak belirti misti) destek talep edebileceklerdir.

800.000’den fazla kişi istihdam eden bu şirketler için yaklaşık 1,4 milyar € ödenek rezerve edildi.  TOGS programından etkilenen sektörler sabit ücret ödeneğine (TVL- Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) hak kazanmaktadır. TVL başvuruları haziran ayı içerisinde yapılabilir.

Acil durum paketinin 1 Ekim 2020’ye kadar daha uzun sürmesi ile NOW (ücret/aylık destekleme), TOZO – ondersteuning zelfstandige ondernemers (serbest meslek sahibi kişileri destekleme) ve çeşitli vergi önlemleri gibi diğer hükümet planları da uzatılacaktır. İlk acil durum paketinden (BMKB, GO, KKC, SEED Capital) küçük ve orta ölçekli şirketlere ek, genişletilmiş veya daha erişilebilir kredi ve garantiler de devam etmektedir.

Girişimciler nereye gidebilir?

  1. Genel bilgiler için (https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/).
  1. Kredi programları için örneğin bankalarına başvurabilir.
  1. Ücret maliyetleri için (NOW – tegemoetkoming loonkosten) UWV’ye başvurabilir (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/)
  1. Kendi işyerinde kendi kendine çalışan girişimcilere (TOZO – ondersteuning zelfstandige ondernemers) desteği için bağlı olduğu belediyelere başvurabilir (https://ondernemersplein.kvk.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo/).
  1. MKB’ler için sabit maliyetler ödeneği (TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) RVO aracılığıyla sağlanacaktır (https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl/).

 

Kaynak: www.rijksoverheid.nl (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-noodpakket-banen-en-economie).