Maastricht Zirvesi 2009

23/03/2010

Avrupa’da Türk işçileri yarım yüzyıla yakın bir geçmişe sahiptir. Bu zaman zarfı içerisinde işçilik ile başlayan yolculuk Türklerin yapısında taşıdığı girişimcilik ruhu ile işveren statüsüne dönmek suretiyle devam etmektedir. Bu girişimcilik ruhu sayesinde Avrupa’daki Türklerin konumu ve gücü hem Avrupa ülkelerini hem de Türkiye’yi şaşırtacak bir boyuta ulaşmıştır.

Günümüzde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yüzlerce sektörde, yüz bine yakın Türk iş adamımız yüz binlerce işçi çalıştırmakta ve milyarlarca Euro ciro yapmaktadırlar. Bu rakamlar da gösteriyor ki; Avrupa’da Türk iş adamları olarak ciddi bir güç haline geldik. Ama bu yetmez.

Daha bir çok alanda yeni atılımlarımızla gücümüze güç katmalıyız. Bunun için daha yakından tanışmalı ve ortak hedefler etrafında güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz ülkelere ve Türkiye’ye karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızın başında Avrupa’da toplumumuza genel bakış açısını yükseltmeye çalışmak ve Türkiye’nin Avrupa`ya dönük (Avrupa’daki) yüzü olmanın hakkını vermek gelmektedir.

Yaşlanan nüfus ile gerileyen Avrupa ekonomisine içinde yaşadığımız bu toplumun bir parçası olarak daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz? Genç girişimcilere bu konuda nasıl öncülük yapabiliriz? Üniversite çağındaki gençlerin eğitimleriyle birlikte ticarete yönlendirilmelerinde rolümüz neler olabilir? AB’ye giriş sürecinde birlik üyesi ülkelerin kamuoyunun Türkiye’ye bakış açılarının olumlu olması yönünde üzerimize düşen görevler nelerdir ve bunları nasıl birlikte yerine getirebiliriz?

Ve içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan global ekonomik krizin Avrupa’daki işverenlere yansıması nedir ve bu krizi başarılı bir şekilde atlatabilmek için nelere dikkat etmeliyiz gibi sorulara bu zirvede birlikte yanıt bulmaya çalışacağız. Ayrıca oluşturulacak olan çalışma gruplarında AB fonlarından iş adamlarının nasıl yararlanabilecekleri, izlenecek usül ve yöntemlerin neler olduğu hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek ve Avrupa’daki gücümüzü geliştirmek için Avrupa ülkelerine ve Türkiye’ye yönelik görev ve beklentilerimizi ele alacağımız “III. Avrupa Türk İş Adamları Maastricht Ekonomi Zirvesi’ni 25-26 Nisan 2009 tarihinde Hollanda’nın Maastricht kentinde Avrupa Birliği yolunda üyelik açısından ekonomik kriterlerin karara bağlandığı Maastricht Eyalet Meclis Binası’nın Parlamento Salonu’nda düzenliyoruz.

Türkiye, Hollanda ve diğer AB üyesi hükümet yetkililerinin en yüksek düzeyde katılacağı zirvemize Avrupa’daki tüm iş adamlarımız ve kurum yöneticileri davetlidirler.

Mehmet Soytürk
HOTİAD Yönetim Kurulu Başkanı