Utah Universitesinden Prof. Hakan Yavuz  Hollanda’da Türk işadamlarıyla buluştu

14/09/2016

Amerika Birleşik Devletleri, Utah Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Hakan Yavuz Hollanda’ya Hollanda Müslümanlar ve Devlet Konseyi CMO’nun davetlisi olarak, 9 eylül akşamı ikinci oturumu düzenleyen Hotiad’ın da katkılarıyla bir ziyaret yaptı. Cemaat üzerine uzun yıllardır akademik araştımalar yapan Prof. Hakan Yavuz Türkiye ve Amerikan yönetimlerinin de konuyla ilgili danışmanlığını yapmaktadır.  Ziyaretin ana amacı Hollanda kamuoyunu bağımsız bir akademisyen kimliği ile aydınlatmaktı. CMO’nun düzenlediği, Hotiad’ında iştitrak ettiği, meclis bitişiğindeki Nieuwspoort ‘ta yapılan toplantıya bakanlık yetkilileri, Hollanda emniyet görevlileri, büyükşehir yönetimleri, bazı Hollandalı STK temsilcileri, Hristiyan ve Yahudi cemaatleri temsilcileri katıldılar. Başka Hollandalı akademisyenlerinde katkıda bulundugu ve büyük ilgi gören bu toplantıda Prof. Hakan Yavuz başarısız darbe girişimi ile cemaat-örgüt bağıntısını anlattı.

Ziyaret çerçevesinde Prof Hakan Yavuz Hotiad önderliğinde Hollanda’daki muadil işveren kuruluşları ve bazı STK temsilcileri ile biraraya geldi. Toplantıda ilk sözü alan Hotiad başkanı Hikmet Gürcüoğlu, “bu ziyareti iyi değerlendirmek adına misafirimizden olup bitenleri kısaca anlatmasının yanı sıra Hollanda’ daki hassas durum ve konumumuzu dikkate alarak kendisinden tavsiyeler beklediğimizi” dile getirdi.

Prof. Yavuz yaptığı konuşmada, bir akademisyen olarak konuyu ele almak istedigini belirtip, bunun beklentileri karşılamayabileceğine dikkat çekti.  Cemaatin oluşumu, gelişimi, 1990 sonrası iktidarlarla nasıl içiçe olup büyüdüğünü, özellikle AK Parti döneminde bunun nasıl zirve yaptığını anlattı. Devlet teşkilatının, yetiştirilen kadrolarca nasıl sistematik bir şekilde doldurulduğu, halkalar halinde yapılanması, hiyerarşik  hakimiyetini detaylandırdı. Cemaatin siyaset ve ticaret hayatına girerek başlangıçtaki Islami ahlak değerlerinden uzaklaştığı ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin bir isyan hareketi olduğunu ve delillerle  bunun cemaatle ilişkisini gözler önüne serdi.

Prof. Hakan Yavuz Hollanda Türk toplumunun içinde bulunduğu ülke ve ortamla ilgili olarak görüşlerini dile getirdi. Öncelikle cemaat mensuplarından gerçegi görüp, geri çekilip devletten yana olanlara kapıları kapatmamayı ve onları kazanmanın daha akılcı olacağını söyledi. Ancak hala eski yolda ısrar edenlere mesafeli durulması gerektigini önemle belirtti.

Salondaki dinleyicilerin bir kısmında misafirin kullandığı terminolojiden  ötürü rahatsızlık ifadeleri dile geldi. Özellikle ilahiyat fakültelerinin sayısının yüzü aşmasına, toplumda islami ahlak değerlerinin devamli düştüğüne atıf yapması fikri tepki topladı. Misafirin sübjektif yaklaştığı izlenimi oluştuğu anlaşıldığında Prof. Yavuz bunun yersiz olduğunu gösteren karşı görüşlerini dile getirdi.

Kapanış konuşmasını yapan Hotiad başkanı, şaşkınlığını dile getirerek, “bulundugumuz ülkenin başbakanı, sorun istemiyoruz, gerekirse çekip gitsinler” diyebilirken, biz ne yapmamız gerektigini konuşmak yerine algı pisikolojisi oluştuyoruz” dedi.  Gürcüoğlu “misafirimizden içinde bulundugumuz ortama dair görüş ve tavsiye almak en doğru davranış olurdu” diyerek, salondan bunu görmediğini, buna dair tek soru bile sorulmadığına işaret ederek  bundan duyduğu üzüntüyü ifade etti.