“Staj meselenin çözümünde yer almak her Türk girişimcinin görevidir. Kapımızı açık tutup gelen gençlere destek olmalıyız”

26/10/2014

Hollanda Koç Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk İşadamları Derneği Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Hollandalı tüketicilerin çok bilinçli olduğunu söyledi. Türk ve Hollandalı iş adamları arasında bugüne kadar ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun çalışmalarda bulunduklarını söyleyen, Başkan Gürcüoğlu,   öncelikli yatırım ülkesinin Türkiye olduğunu belirtiyor; ancak Gürcüoğlu,   ticaret   oranlarına   bakıldığında hala Hollanda’nın avantajlı konumda olduğunu açıkladı. Gürcüoğlu, bilinçli tüketici kitlesine sahip ve kalitenin ön planda tutulduğu Hollanda piyasasına girmeden önce, Türk kuyumculuk sektörü yatırımcılarına çalışacakları bölgeyi ve müşteri kitlesini iyi tanımaları gerektiğini ve kontrollerin yoğun olduğu Hollanda gümrüklerine dikkat çekti.

İki ülke arasında ki ticaret, ticari hacim, gençlerin staj ve diğer konularında başarılı işadamı Hikmet Gücüoğlu, Zaman Hollanda’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi ne kadar bir büyüklüğe ulaştı? Ne alıp ne satıyoruz?

2013 yılı sonu itibari ile iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 8 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’nin Hollanda’ya yaptığı ihracatta başta gelen ürünler, hazır giyim binek otomobiller, vagonlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, toplu taşıma araçları ile bunların aksam ve parçalan. Bunun yanı sıra buzdolabı, dondurucu, soğutucu ve diğer makine sanayi ürünleri, gemi ve deniz ulaşım araçları, demir-çelik inşaat malzemeleri, demir çelik mamulleri, sebze, meyve ve işlenmiş gıda ürünleri. Türkiye’nin Hollanda’dan ithal ettiği başlıca ürünler ise demir-çelik, plastik ve plastikten mamul eşya, çeşitli makine, cihaz ve makine parçaları, otomotiv sanayi ürünleri, mineral yağlar, yakıtlar ve kimyasal ürünler.

Türk şirketlerinin Hollanda ’ya ne kadar sermaye ihracatı var? Hollanda’nın Türkiye’de ne kadar bir yatırımı söz konusu?

Türk şirketlerinin yatırım için yurtdışına en fazla sermaye ihraç ettiği ülke Hollanda’dır. Türk şirketinin Hollanda’ya 7 milyar dolar dolayında sermaye ihracı bulunuyor. Türk yabancı yatırım büyüklüğünün yüzde 54’ünü bankacılık ve finans sektörü oluştururken, yüzde 21 ile bilgi ve iletişim teknolojileri. Hollanda, Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım tutan içerisinde ilk sırada bulunuyor. Faaliyet göstermekte olan Hollanda sermayeli şirket sayısı iki bini aşmış durumda. Bunlardan bazıları onlarca yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Philips, Unilever, Shell ve ABN Amro gibi eski firmalardır. Toplam yatırım miktarları 18 milyar dolar civarındadır.

Hollanda yabancı yatırımlara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Batı Avrupa’daki merkezi konumu, bunu destekleyen Rotterdam Limanı ve Amsterdam Schiphol Havaalanı sayesinde kapsamlı ulaşım imkanı, güçlü lojistik altyapı, gelişmiş teknolojik altyapı, eğitimli kalifiye eleman ve gelişmiş vergi düzenlemeleri ile Yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mesela, Hollanda-Türkiye çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile Türk yatımcılar için ciddi fırsatlar sunuyor.

Hollanda Türk İş Adamları Derneği olarak bugüne kadar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ne tür katkılar sağladınız?

Son dönemde ara vermiş olsak ta Yatırım Cenneti Türkiye adı altında programlar yaptık. Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen Hollandalılara yönelik programlar bunlar. Bir Hollanda bankasının da desteği ile yapılan çalışmaya tüm yetkililerde de tam destek veriyorlar. İlgili kurumların yatırım destekleri ve mevzuatı bilgilendirmelerin yanı sıra Türkiye’de yatırım yapmış canlı örneklerle konu aktarılmaya çalışıldı.

İki ülke arasındaki ticarette “ibre” hangi ülkeden yana?

Hollanda, Türkiye’nin ticaret dengesini tutturduğu ender ülkelerden biridir. Yaklaşık 8 milyon avroyu bulan toplam ticaret hacmi ortak oranlarla paylaşılmaktadır. 2004 ve 2005 yıllarında ibre biraz Türkiye’den yana dönmüş olsa da sonraki yıllar yine yüzde 3 – 5 farkla Hollanda lehine dönmüştür.

Hollanda’da genel olarak Türk mallarına ve Türk firmalarına nasıl bakılıyor?

Türkiye menşeli marka ve malların imajı son yıllarda artık iyice düzelmeye başladı. Sanki artık konu olmayıp, fazlaca sorgulanmamakta. Özellikle elektronik eşya, beyaz eşya, tekstil, otomotiv yan sanayi ürünleri gibi alanlarda varlığı ve ağırlığı önemsenen, hissedilen bir konuma gelinmiştir. Bunda tabii ki kalitede süreklilik, standardizasyon, kalite/fiyat paritesinde uygunluk büyük rol oynamaktadır. Altını çizmemiz gereken bir şey de müşteri memnuniyeti odaklı düşünme ve davranma anlayışının tutmuşluğudur.

Hollanda tüketicileri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hollanda tüketicileri bilinçli tüketici anlamında örnek gösterilebilecek değerde tüketicidir. Verdiği paranın karşılığını tam almak isteyen, kandırılmayı hiç kabul etmeyen, hakkını sonuna kadar arayan bir tüketicidir. Yani “sattım gitti” diyemezsiniz. Sattığınız ürün şikayetsiz tüketilmeden satmış olamazsınız. Zira bir memnuniyetsizlik halinde kapınız çalınır ve malınız size geri iade edilebilir. Yani hem malınızı satamamış olur hem de müşteri kaybetmiş olursunuz.

HOTİAD’ın yapmış olduğu işadamları buluşturma programları önümüzdeki dönemde de devam edecek mi?

Zannediyorum Hotiad Business Form çalışmalarımızı kastediyorsunuz. Sonuncusunu bu yıl şubat ayında yapmış olduğumuz bu çalışmamız devam edecek. Zira müteşebbis grubumuz için yaptığımız bu çalışmamız hep verimli geçmiştir. Aile şirketlerinde kurumsallaşma, girişimcilikte kalite gibi konuların işlendiği çalışmada katılımcılar kendilerini ve şirketlerini geliştirme adına fayda görmektedirler. Benzer konuların işleneceği bu çalışmayı kendimize asli görevlerimizden biri, hatta bir sorumluluk olarak görmekteyiz.

Koç Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeni işyeri açmak isteyen girişimcilere olan tavsiyeleriniz nelerdir?

Ahlaki değerler her zaman yolumuzu aydınlatan ışıklarımız olmalı. Uzun vadeli düşünmek, azmi elden bırakmamak önemli bir konudur. Mesleki bilgiyi geliştirmek ve yeniliklere açık olmak bir zarurettir. Bu sözlerden sonra çok önemli olduğunu düşündüğüm bir tavsiyemi paylaşmak isterim. Artık etnik pazara dayalı olmamalıyız. Zira etnik pazarın dışındaki pazar çok daha büyük. Bunun mümkün olduğunu biliyorum çünkü eğitimli, dil hakimiyeti iyi genç bir nesil artık işbaşında.

Hollandalı Türk işadamları Türk gençlerinin eğitimlerini yarıda bırakmamaları için staj konusunda nasıl bir çalışma içinde olmalılar?

Staj yeri bulmak ülke genelinde büyük bir sorun halini almıştır. Bizim çocuklarımız için bu sorun maalesef daha büyüktür. Bu ciddi bir haldir. Staj meselenin çözümünde yer almak her Türk girişimcinin görevidir. Kapımızı açık tutup gelen gençlere destek olmalıyız. Özellikle bu alanda imkan dairemiz genişse okullara bilgi vererek yardımcı olabileceğimizi söylemeliyiz. Hotiad gibi dernekler bu tür başvuruların yoğunlukla geldiği yerlerdir. Sadece kendi imkanlarımızı zorlamak değil mümkünse Hollandalı arkadaşlarımızı da bu konuda yardımcı olmaları için seferber etmeliyiz.

Efendim son olarak iş dünyasında aktif bir işadamısınız.Sosyal işlerle de yakından ilgileniyorsunuz toplumumuzun daha ileri seviyeye gitmesi için bu konuda neler söylemek istersiniz?

Toplum içindeki yeriniz ve öneminiz kendinizi hissettirdiğiniz kadardır. Varlığınızı hissettirmek zorundasınız. Tabii bunun için akla ilk gelen alanlarılar eğitim, kültür-sanat, siyaset, spor, ekonomi gibi alanlardır. Ben bildiğiniz gibi ekonomi sahasındayım. Açık söylemek isterim, bu alan en başarılı olduğumuz alandır. Yaklaşık 20 bin işletme, 70-80 bin istihdam, 6.5 milyar ciro gibi rakamlar bu durumu özetlemektedir. Bu rakamlar bizim kendi çalışabilir nüfusumuzdan fazlasını istihdam ettiğimizi göstermektedir. Yani toplumun bütününe bir yük olmadığımız gibi yükü paylaşan bir grup olduğumuz ortadadır. Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürmek, hatta daha da hızlandırmak bizim için bir amaç olmalıdır. Bu nedenledir ki derneğimiz Hotiad, Hollanda Türk iş dünyasını zaman zaman yaptığı seminer ve iş forumu programları ile girişimcilikte gelişmeye dair konularda aydınlatmaya çalışır.

Bunun yanında Türk öğrenci grupları ile programlar yaparak onların ufkunu genişletmeye, cesaret ve heyecanlarını artırmaya, biraz da girişimciliğe özendirmeye çalışırız. Amacımız uzak olmayan bir gelecekte bu eğitimli gençlerimizle daha büyük çaplı şirketlerimizin dogmasını sağlamak. Gelişmelerin iyi gittiğini söylemek isterim. Sizinle burada bir son gelişmeyi paylaşmak isterim. Hollanda iş dünyasında son iki yıldır bir yayın kuruluşu toplam on sektörde yılın en iyisini seçme yarışmaları yapmaktadır. Daha sonrada bu on içerisinden en iyiyi seçecekler. Şu anda on sektörden ikisinde en iyi iki Türk şirketidir. Bu bizim için gurur verice bir gelişmedir. Yakaladığımız bu başarıları sürdürmek isteriz. Kayda değer gördüğüm ve ihmal etmemeye çalıştığımız bir başka programımız ise başarıyı ödüllendirmedir. Değişik alanlarda öne çıkmış, en iyi olma gibi özelliği yakalamış isimleri bulup, bir jüri yardımı ile yılın en iyisi olarak seçip, ilan ediyoruz. Başarı sahiplerine para ödülleri veriyoruz ama asıl amaç toplumu bu başarılardan haberdar edip moral seviyesini yükseltmek ve tüm toplumu başarıya özendirmektir. Bu örneklere benzer çalışmalar toplumu daha ileri seviyelere götürmek adına isabetli çalışmalardır.Benzer kurum ve kuruluşlarımızın da buna benzer çalışmaları vardır. Bunları daha da yoğunlaştırmak ve çeşitlendirmek doğru davranış olacaktır.

BASRİ DOĞAN, ZOUTERWOUDE