HOTİAD 15 Temmuz manifestosu

22/07/2016

15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türk Demokrasi tarihi için bir milattır. Aynı zamanda Türk demokrasisinin rüştünü ispatıdır. Yaklaşık 200 yıldır demokrasisini olgunlaştırmaya çalışan Türk halkı, 15 Temmuz gecesi, güçlü bir refleks göstererek tankların karşısında ölümü göze alıp bir sivil direniş götermiştir. Bu menfur darbe girişimi karşısında    bir oldu-bittiyi kabul etmeyeceğini açıkça beyan etmiştir. Hiç şüphesiz Türk halkı tarafından tarihe altın harflerle yazılacak bu direniş, dünya demokrasileri için örnek bir karşı koyuşu teşkil etmiştir.

Bu olayın bir darbe girişimi olması kadar, kendini bir “cemaat” olarak sunmuş bir yapı tarafından işlenmiş olması da manidardır. Yıllardır devletle, halkla içiçe olmuş bu cemaatin aslında bir örgüt olduğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Bu yapının, 40-50 yıllık zaman dilimi içerisinde  gerçek amacını gizleyerek, örgüt ağını nasıl ilmek ilmek dokuyup devleti ve toplumu pençesine aldığı, olayın detayları açığa çıktıkça daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye’nin bir cehennem çukurunun ucundan döndüğü ibretle görülmüştür.

Darbe girişimi sonrası ülkede oluşan milli uzlaşma süreci geleceğe umutla bakma ve son dönemde Turkiye’nin içine düştüğü siyasi çekişme ve kör kavga girdabına son vermesi önemli ve sevindirici bir gelişmedir. Gerek Turkiye’de gerekse diaspora Türkleri arasında tekrar  birlik ve beraberlik havası yeşermiş, geleceğe dair umutlar güçlenmiştir.

Tabii bir de Hollanda’da yaşayan Türkler olarak olaya bakmak durumundayız.  Şunu gözlemliyoruz ki, Hollanda medyası adeta söz birliği yapmışscasına, objektiflikten uzak,  tek taraflı davranmaya ve olayın demokrasiye bir müdahale olduğunu görmezden gelmeye çalışıyor. Olayın gerçek halini bir gün mutlaka onlar da görecekler. Hollanda’da yaşayan Türkler olarak bizler, itidalli davranmak, fevri  ve aşırı davranışlardan, şiddet içeren söylem ve eylemlerden uzak durmalıyız. Şiddet hiç bir şekilde tasvib ve kabul edilemez. Bu yapı ile şu veya bu şekilde bağlantısı olan, destek veren Holanda Türk tolumu üyelerinin ise, cemaatin maskesinin düşmesi ile zamanla gerçekleri göreceği ve  gereken adımları bizzat kendilerinin atacağını umuyor ve diliyoruz.

Petrol Yük.Müh. Hikmet  Gürcüoğlu
Hotiad Başkanı